Byddwch Prosiectau ac Atebion - Zhongshan ALLTOP Lighting Co., Ltd.

Prosiectau&Atebion

Mae ynni adnewyddadwy yn gynhyrchiant uwch

 

"Mae pobl yn dweud bod ynni yn brin. Mewn gwirionedd, mae ynni anadnewyddadwy yn brin. Nid yw ynni adnewyddadwy."Siaradodd Zuoxiu, academydd o Academi Gwyddorau Tsieineaidd, yn syndod yn y "Fforwm Technoleg a Diwydiannu Solar Ffotofoltäig" yn Wuhan ddoe.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae mater prinder ynni wedi denu mwy a mwy o sylw pobl.Awgrymodd rhai arbenigwyr y dylai ynni Tsieina yn y dyfodol fod yn ynni niwclear, ond dywedodd He Zuoxiu: Ni all Tsieina gymryd y llwybr ynni a arweinir gan ynni niwclear, a dylai ynni newydd fod yn ynni adnewyddadwy yn y dyfodol.Yn bennaf.Ei reswm yw bod adnoddau wraniwm naturiol Tsieina yn annigonol mewn cyflenwad, a all gefnogi dim ond 50 o orsafoedd ynni niwclear safonol mewn gweithrediad parhaus am 40 mlynedd.Mae'r ystadegau diweddaraf yn dangos mai dim ond am 70 mlynedd y mae'r adnoddau wraniwm confensiynol ar y ddaear yn ddigonol.

Mae'r "ymladdwr" gwrth-ffug-wyddonol hwn sy'n adnabyddus am ei ddewrder gwyddonol yn 79 mlwydd oed eleni.Tynnodd sylw cadarn at y ffaith bod angen i Tsieina ddatblygu ynni adnewyddadwy yn egnïol, a gall cynhyrchu pŵer ffotofoltäig solar leihau costau'n fawr.

Nododd Zuoxiu mai ynni adnewyddadwy yw'r cynhyrchiant uwch yn y maes ynni presennol.Bydd cynhyrchiant uwch yn sicr o ddileu cynhyrchiant yn ôl.Rhaid i Tsieina newid i strwythur ynni adnewyddadwy a arweinir gan ynni cyn gynted â phosibl.Mae'r ffynonellau ynni hyn yn bennaf yn cynnwys pedwar math: ynni dŵr, ynni gwynt, ac ynni solar.Ac ynni biomas.

Dywedodd, pan oeddem yn ifanc, inni brofi'r oes drydanol a'r oes ynni atomig.Mae pawb yn cydnabod mai dyna'r oes gyfrifiadurol.Yn ogystal â'r oes gyfrifiadurol, rwy'n meddwl bod oes yr haul ar fin dod.Mae bodau dynol yn mynd i mewn i oes ynni'r haul, a bydd ardaloedd anialwch yn troi gwastraff yn drysor.Maent nid yn unig yn ganolfan ar gyfer cynhyrchu ynni gwynt ond hefyd yn ganolfan ar gyfer cynhyrchu pŵer solar.

Gwnaeth ragdybiaeth syml: Os ydym yn defnyddio ymbelydredd solar o 850,000 cilomedr sgwâr o ardaloedd anialwch i gynhyrchu trydan, effeithlonrwydd presennol trosi ynni'r haul yn drydan yw 15%, sy'n cyfateb i gynhyrchu pŵer o 16,700 o orsafoedd pŵer niwclear safonol, dim ond yn Tsieina.Gall system ynni solar ddatrys problemau ynni Tsieina yn y dyfodol yn llwyr. Er enghraifft, mae gan ALLTOP Lightinggoleuadau solarcynhyrchion megis goleuadau stryd solar, goleuadau llifogydd solar, goleuadau gardd solar, systemau goleuadau solar, ac ati.

Ar hyn o bryd, mae cost cynhyrchu pŵer solar 10 gwaith yn fwy na phŵer thermol, ac mae'r gost uchel yn cyfyngu'n ddifrifol ar hyrwyddo a chymhwyso'r diwydiant ffotofoltäig solar.Yn ystod y 10 i 15 mlynedd nesaf, gellir lleihau cost cynhyrchu pŵer solar i lefel sy'n cyfateb i lefel pŵer thermol, a bydd dynolryw yn tywys yn oes cynhyrchu pŵer ffotofoltäig solar eang.

 

project